Croeso / Welcome

Achubwch Ein Heglwys

- S.O.S. -

Save Our St Winefride's

Croeso i wefan y rhai sy'n gwrthwynebu'r cynllun i ddymchwel eglwys Gatholig Santes Gwenfrewi, Aberystwyth, i ddatblygu'r safle. Rydym ni eisiau cadw ein heglwys yma a'i gwella. Cliciwch ar y botwmau i gael rhagor o wybodaeth.

Welcome to the website (currently under construction) for those who oppose the plan to demolish St Winefride's Catholic Church, Aberystwyth, for property development. We want to keep our church here and improve it. Click on the menu to get more information.