Cynlluniau am y Dyfodol

Comislynwyd y pensaer Geraint Lewis, sydd yn gyfeillgar gyda'r eglwys, i cynllun datblygu y safle presennnol yn Ffordd y Frenhines

Cliciwch ar y dolenni isod i weld y cynlluniau

Cynllyn y blaen gyda neuadd newydd

Toriad trwy eglwys a neuadd newydd

Uwcholygon gyda neuadd newydd

Uwcholygon ffurf dros dro gyda neuadd presennol

Gwelir bod y datblygiad mewn dwy ffurf: dros dro ydy'r ffurf gyntaf. Mae hon yn cynnwys arwiridau ar y to, ail-bygu'r muriau, ac amnewid y mynediad presennol gyda mynediad ar ochr yr eglwys bydd yn gyflais i bobol anabl; gwelir isod am fwy o fanylion a chostiadau. Nodir nac oes rhaid o arwiriadau adeileddol ar yr eglwys. Wrth yr ail ffurf, a gwelir uchod, bwriadir adeiliadu neuadd newid gyda thramwyfa i'r eglwys sydd yn cynnwys tai bach a siop yr eglwys.

Dangoswyd y cynlluniau at y plwyfolion ar nifer o adegau a bu'r ymateb yn llethol o gadarnhaol. Mae 260 o blwyfolion wedi datgan eu cefnogaeth i aros yn y safle presennol, a mae'r barn cyffredinol bydd y cynlluniau yma yn ymateb cywir i anghenion y plwyf am y dyfodol.