Darllenwch apêl dros sefyllfa'r plwyf Catholig gan James January-McCann: Mae'n esbonio yn hyawdl teimliadau llawer o blwyfoloion ar ôl cau'r eglwys.

Croeso i'r wefan sydd yn ymroddi i ddyfodol Eglwys Forwyn yr Angylion a Santes Gwenfrewi yn AberystwythRhan hanfodol o fyw y dref yw'r eglwys. Mae'r plwyf Catholig un o'r plwyfi myaf yn Aberystwyth; daw mwy na thri chant o bobl i'r Offeren pob Dydd Sul. Adeiladwyd Eglwys Forwyn yr Angylion a Santes Gwenffrewi yn 1874 fel eglwys gatholig newydd cyntaf yng Ngheredigion ers Diddymiad y Mynachlogydd. Mae hi'n arwyddocaol fel conolfan y Ffydd Catholig gan gyfieithwyd Drefn yr Offeren a chyhoeddwyd gasgliad cyntaf o emynau catholig yn Y Gymraeg yma.

Mae gan yr Esgobaeth gynllyn i chwalu Eglwys Santes Gwenffrewi ac adeiladu eglwys newydd tu faes o'r dref ym Mhenparcau, dwy filtir oddi wrth y safle presennol. Datganai rhan mwyaf o'r plyfolion eu gwrthwynebiad at y cynllun hwn. Am hynny ffurfwyd Pwyllgor SoS Acheb ein Heglwys i ddatblygu cynllun i arwrio Eglwys santes Gwenffrewi a'i datblygu at y safle presennol yn Ffordd y Frenhines. Ar ôl barn ninnau ydy hi'n hanfodol cadw presenoldeb yr Eglwys Gatholeg – y Presenoldeb Sagrafenol – yng nghanol y dref.


Forwyn yr Angylion, gweddia dros Gymru

Santes Gwenfrewi o Dreffynnon, gweddia dros Gymru


Gwadiad: Elysen preifat yw SoS Acheb Ein Heglwys Santes Gwenffrewi ac nid ynryw rhan o Blwyf Catholig Aberystwyth nac Esgobaeth Mynyw.
Ceidwir y wefan gan webmaster@savestwinefrides.co.uk